Veemõõtjate vahetus
24/7   555 100 72


Veemõõtjate vahetus

Veemõõtja tuleb paigaldada majapidamisse võimalikult lähedale tarnetoru sisenemispaigale. Ruum, kuhu veemõõtur paigaldatakse, peab olema kaitstud kuumuse, külma ja muude väliste mõjutuste eest. Veemõõtjat peab olema võimalik paigaldada horisontaalselt, et näidikud oleksid suunatud ülespoole. Soovitatav on veemõõtur üles seada nii, et arvesti näitu oleks hõlbus lugeda ja arvestada tuleks ka seda, et tulevikus oleks veemõõtjate vahetus kerge. Sooja ja külma vee koguste mõõtmiseks tuleb paigaldada eraldi veemõõturid (juhul, kui sooja vee saamiseks pole juba majapidamisse paigaldatud boilerit).

Pärast veemõõtjate paigaldamist peab teenindava firma esindaja veemõõtja(d) plommima ja koostama veemõõturi vastuvõtu akti.

Mida tähendab veemõõtjate taatlemine? Lühidalt öeldes on veemõõtjate taatlemine nende kasutuskõlblikkuse kindlaks tegemine. Kui veemõõtur kontrolli ei läbi, tuleb teha veemõõtjate vahetus. Seadus kohustab tarbijat veemõõtureid iga viie aasta järel taadelda laskma ja sealjuures ei ole oluline, kui palju vett on selle aja jooksul veearvestist läbi voolanud. Kui näiteks korteriomanik unustab veemõõtjate taatlemise tegemata, võtab aja möödudes selle enamasti ette haldusfirma, kes aga võib veemõõtjate vahetuse või veemõõtjate taatlemise eest küsida üsna suure rahasumma.

Veearvestite taatlemist teevad selleks õiguse (litsentsi) saanud ettevõtted. Veemõõtjate taatlemise asemel võib tarbija (omanik) mõelda hoopis veemõõtjate vahetuse peale. Eriti kasulik on see siis, kui vana veemõõtja on kasutuses olnud üsna kaua, siis ei pruugi veearvesti taatlemist enam läbida.

Kui oled parasjagu sama probleemiga kimpus, kutsu kohale Santehnik.ee kogenud santehnik, kes vajaliku töö kiiresti ja osavalt lõpuni viib!

Kutsu kogenud torumees appi helistades numbril

Santehnik.ee teostab kõiki santehnilisi töid ja pakub operatiivset torutööde teenust. 55510072